Caroline.ceramicart


Foto: Johanna Haskett


Jag heter Caroline Eriksson, jag jobbar med att bygga skulpturer i lera som jag sedan bränner till Keramik. just nu jobbar jag med hål och hålrum. En form som jag jobbat med sedan mina år på HDK.


Människors inre inspirerar mig. Vad händer inom oss, när vi ständigt förändras, medvetet eller omedvetet alltid i förändring.


Jag är intresserad av den keramiska processen och vill förmedla någon form av rörelse i mina verk.


Dovorna kom till mig efter en kurs på capellagården. Med inspiration från Mexico började jag fundera på Hemma. Vad och var är Hemma. Jag har altid känt mig rotlös och frågan vart jag kommer ifrån är svår att svara på. Kanske kan Duvorna hjälpa mig att hitta hem, genom hålen som portal.

Foto: Johanna Haskett

Mitt Arbete

Foto: Caroline Eriksson

Foto: Caroline Eriksson

Foto: Caroline Eriksson

Foto: Caroline Eriksson

Foto: Caroline Eriksson

Jag arbetar i stengodslera och bränner i oxidation 1200-1280 grader.


I flera av mina glasyrer använder jag lera från närliggande skogar och Aska från egen spis som material.

UtställningarFlohult gamla skola

Juni-Augusti 2023


Sommaren 2023 visades flera nya hålrum tilsammans med textilkonstnären Jennie Zupan

Flohult gamla skola

Juni-Augusti 2022

I anslutning till min verkstad har jag under sommaren 2022 haft en öppen utställning med nya och gamla verk.

På väggarna har bilder av Michael Haskett visats.

Examensutställning, HDK

Juni 2015


Att ta sig ut ur en instängd form

Sintra Konsthantverk, Göteborg

April 2015

Fönsterutställning. Gjutna Lampor, Stengods och lergods.