Ett liv i förändring

OM MIG


Jag heter Caroline Eriksson är född i Halmstad, uppvuxen i Jönköping, utbildad i Karlskrona, Göteborg och Världen. har rest långt och länge i alla vädersträck och hittat ett hem i Flohult, Vimmerby.

Foto: Johanna Haskett

2015 tog jag Kandidatexamen från Högskolan för Design och konsthantverk i Göteborg.

Under mitt examensarbete jobbade jag experimentellt där jag ville fånga och frysa en rörelse, där det instängda fick ta sig ut.


Hålformen, hålrummet, en form som följt med sedan HDK. Som en väg frammåt, innåt, till det som kommer sedan. Det vi inte vet något om. Jag inspireras av människors inre och den ständigat pågående förändring som sker innom oss, medveten eller inte, alltid i förändring.